Omdiskuterat bostadsområde byggs

På onsdag tas det första spadtaget för Gläntan - det nya bostadskvarteret i Kåbo i Uppsala - där totalt 22 nya bostadsrätter ska byggas. Bygget har föregåtts av protester från blan annat flera företag.
De två fastighetskropparna ska ligga på Norbyvägen 44. Flera företag och en bostadsrättsförening har tidiagre protesterat mot byggplanerna. Dels för att en verkstda då måste flyttas dels för att Stadsskogen tvingas naggas i kanten när de nya bostäderna slås upp.