Fyra av tio väljer Komvux efter gymnasiet

Fyra av tio 24-åringar har gått vidare till studier på Komvux efter att de slutat gymnasiet. Där är rikssnittet och siffrorna för Dalarna relativt lika, större skillnad visar undersökningen när det gäller hur många som studerar på högskola.
Skolverket har gjort en uppföljning av de första studenterna som lämnade den nya gymnasieskolan och resultatet visar alltså att många fortsätter studera på Komvux. Och där följer dalastudenterna samma mönster som studenter i resten av landet. Men när det gäller att fortsätta studera på högskola så är det få från Dalarna som gör det. Drygt 20 procent av studenterna från Dalarna har börjat studera på högskola, medan rikssnittet ligger på ungefär 40 procent