Avgörande om Sågentomten i Knivsta

Ikväll ska frågan om den så kallade sågentomten i Knivsta avgöras. Frågan är om det blir partiet knivsta.nu som avgör om kommunen ska köpa marken eller låta en privat intressent investera istället.
Efter att de andra partierna lagt sina röster är ställningen fortfarande jämn - åtta röster för och sju röster mot ett köp. Det gör att kivsta.nu med sina fyra mandat kan avgöra frågan. TIll grund för knivsta.nus beslut ikväll ligger bland annat de möten som ordnats i kommunen tidigare samt de röster, totalt 140 stycken, som partiet fått in via sin hemsida på nätet. På hemsidan är 75 procent positiva till ett köp. Ja-sägarna vill att kommunen ska köpa marken för att säkerställa vad marken ska användas till. Nej-sägarna tycker att Knivsta idag inte har råd att köpa tomten, och att kommunen redan äger tillräckligt med mark.