Få gamla bor i Håbo

Håbo kommun är den kommun i landet där det bor lägst andel personer som är 65 år eller äldre. Där lever idag 8,7 procent som uppnår åldern 65 år.
Åldersfördelningen i landets kommuner skiljer sig kraftigt åt. Större kommuner och kommuner nära storstäder har en högre andel befolkning i förvärvsarbetande ålder, enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån. Störst andel personer mellan 19 och 64 år har Sundbyberg med 66,6 procent. Uppsalas befolkning består av 64,1 procent förvärvsarbetare.