Nyfödda i Karlskoga erbjuds hörseltest

Från och med nästa år kommer alla nyfödda barn i Örebro län att erbjudas ett hörseltest och det redan på BB.
Karlskoga lasarett blir först ut av sjukhus, men samtliga nyfödda i Örebro län ska så småningom får samma möjlighet. Idag dröjer det alltför ofta ända till barnens fyra-års-kontroll innan en svår hörselskada upptäcks. -Ur språksynpunkt viktig att hörapparater anpassas så tidigt som det bara går, det säger överläkare Eva Carlsson på Örebro universitetssjukhus audiologiska enhet. Idag mäts hörseln bara på så kallade riskbarn - barn som antingen gått genom en förlossning som kan ha gett hörselskador eller barn som kan ha ärvt föräldrars dövhet eller hörselskada som mäts idag.