Parkarbetare hinner inte gallra

Många av de som bor i Jönköpings kommun får inte hjälp med att gallra träd och buskar som står på kommunens mark. Parkförvaltningen har inte tid för att som ska göras.
Parkförvaltningen i Jönköpings kommun hinner inte med allt de ska. 224 personer har skrivit till Jönköpings kommun och bett att de ska gallra och tar ner träd och buskar på kommunens mark. Men parkchefen Lennart Angselius säger till nyheterna att resurserna inte räcker till. Just nu ligger alltså över 220 brev hos kommunens parkförvaltning med önskemål om att man till exempel ska röja eller såga ner träd, som skymmer utsikten eller solen. Men önskemål av den typen får vänta, för parkförvaltningen har inte tillräckligt med personal för att hinna med allt. På 80-talet fanns cirka 75 parkarbetare i Jönköpings kommun. Idag är mellan 35-40 parkarbetare anställda i kommunen. Dessutom är det dyrt att avverka träd i tätorten. Att använda kran för att ta ner ett träd, kan kosta 30 000 kronor.