Lärlingsanställning gav arbetslösa invandrare jobb

I Gävle har ett lärlingsprojekt som syftat till att få ut fler invandrare på arbetsmarknaden gett riktigt bra resultat. 72 procent av de drygt 40 deltagarna i Invandrarcentrums projekt Lärling 3 har fått jobb efter avslutad lärlingsutbildning.
Projektet vände sig till invandrare som inte klarat den så kallade SFI-gränsen för svenskakunskaper. Lärling 3 pågick under förra läsåret, först med svenskastudier och studiebesök och sedan med ett halvårs lärlingstid inom den offentliga verksamheten.