Fortsatt hjälp till invandrarföretagare

Invandrare som driver eller som vill starta företag i länet kan även efter årskiftet få specialhjälp.
Projektet med företagsrådgivning för invandrare fortsätter åtminstone ett år till, och vid årskiftet förstärker man också rådgivningen med ytterligare en halvtidstjänst. -Under det här året har vi hjälpt ett tjugotal invadrarföretag i länet och jag är nöjd , säger Mehran Teranchi, företagsrådgivare vid Internationella Företagarföreningen i Västerås till P4 Västmanland. Företagsrågivningen för invandrare drivs av Företagarföreningen i Västerås tillsammans med Västerås stad, Länsstyrelsen och ALMI. Från början riktade man hjälpen endast till företagare i Västerås, men sedan början av år 2002 har man hjälpt invandrare i hela länet. - Vi hjälper invandrarföretagare med att granska deras affärsidé och stöttar dem budgetering och kontakter med finansiärer, berättar Mehran Tehranchi. - Vi har märkt att rådgivningen behövs och att kontakten mellan oss och företagarna är viktig. Vi känner ju i vissa avseenden deras kultur och förutsättningar bättre än svenskarna eftersom vi, så att säga, ''sitter i samma båt'', säger Mehran Tehranchi till P4 Västmanland.