Nyetablering i Åmål

Åkeriföretaget Västra Götalands Transport, VGT, etablerar sig i Åmål i juni nästa år och räknar med en nyanställning på fem personer. VGT tar över godstransporterna som körs i Danzas regi i Norra Dalsland och södra Värmland från Solstatrafik. Det betyder också att VGT köper det gamla stationshuset i Åmål.