Lärarfack tveksam till anmälningsplikt i lagen

Regeringens förslag om att skärpa kraven på att personal som arbetar med barn ska anmäla om ett barn blir utsatt för våld eller andra övergrepp möts av skepsis av de berörda.
– Jag tycker i första hand att man ska arbeta in allmänna råd så att lärare känner sig säkra i hur man ska agera, hellre det. Finns det allmänna råd, finns det riktlinjer utarbetade, då vet alla vad man har att rätta sig efter, ett regerlverk helt enkelt, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund, som inte vill skriva in anmälningsplikten i lagen. Lagförslag innan jul Innan jul kommer regeringen att lägga fram ett förslag om att ändra lagen om anmälningsskyldighet vad gäller övergrepp mot barn. Ändringarna innebär att personal inom barnomsorgen, skolan och hälso- och sjukvården i större utsträckning än i dag måste anmäla om dom misstänker att ett barn utsätts för misshandel eller andra övergrepp. Inte fungerat Redan i dag har många som arbetar med barn anmälningsplikt när dom misstänker att allt inte står rätt till. Men, enligt socialtjänstminister Morgan Johansson har det här inte fungerat och han vill därför gå steget längre och göra det straffbart att inte anmäla till exempel en misstänkt misshandel. Men enligt Metta Fjelkner innebär det här risker. – De farhågor jag hyser är givetvis om man får en skyldighet att anmäla och man skulle kunna få en straffpåföljd om man inte gör det, då innebär det ytterligare försvårande i arbetssituationen för lärarna och därför måste man se över detta ordentligt.
Nina Odermalm Schei