Företag vill slippa undan miljöskyldigheter

Isoleringsmaterialtillverkaren Saint Gobain Isover, tidgare Gullfiber i Vrena, fortsätter att förhala reningen av svavelutsläppen från fabriken. Trots att miljööverdomstolen i våras ställde upp klara riktlinjer för rening försöker bolaget nu att slippa från sina skyldigheter
I slutet av maj i år kom miljööverdomstolens dom med kraftigt skärpta miljövillkor för vrenafabriken - svavelrening måste införas senst nästa sommar. Domen har vunnit laga kraft eftersom bolaget inte sökt prövningstillstånd i Högsta Domstolen. De första kraven på svavelrening kom redan i början på 1990-talet, men kraven har förhalats av bolagets olika ledningar eftersom dom ansetts för dyra. Bara de senaste 10 åren har fabriken släppt ut mer än 350 ton försurande svavel i onödan eftersom teknik för rening har funnits i över 30 år. Bolagets räntevinst på den uteblivna miljöinvesteringen ligger på närmare åtta miljoner kronor. Nu gäller för bolaget att införa rening eller upphöra med all produktion. Men vrenafabrikens platschef Jesper Salomonson säger nu att bolaget ska överklaga beslutet om svavelutsläppen - något som inte är möjligt eftersom tiden för överklagande gått ut för över fem månader sen. Saint Gobain Isovers miljöchef Jeanette Hounsguaard dementerar och säger att Jesper Salomonson fått det hela om bakfoten, men hon bekräftar att bolaget vill ha en dialog med miljömyndigheterna för att slippa införa den beslutade svavelreningen.