Huspriser sjunker i Uppsala

Småhuspriserna stiger i Sverige. Men i Uppsala län har priserna i stället sjunkit med fyra procent det senaste året, enligt Statistiska Centralbyrån.
Medelpriset för en villa i Uppsala är 1 miljon 253 tusen kronor. Trots prisnedgången är det endast Stockholm län som har ett högra medelpris på småhus än Uppsala.