Nej till kompostanläggning i Torbjörntorp

Det blir tills vidare ingen tillverkning av kompostjord i ett kalkbrott i Torbjörntorp utanför Falköping. Under måndagen meddelade mijödomstolen att företaget PR Slamsugning inte får tillstånd.
Domstolen menar att det saknas en miljökonsekvensbeskrivning och en redovisning av alternativa platser för anläggningen. Först när det gjorts kan PR Slamsugning få sitt önskan prövad på nytt.
Miljödomstolens beslut är en halv seger för de 20 boende i Torbjörntorp som överklagat det tillstånd som PR Slamsugning fick tidigare i år. De boende fruktar bland annat att lastbilstransporter till kompostanläggningen skulle försämra trafiksäkerheten och miljön i Torbjörntorps samhälle.