Betodlare vann rättstvist

Tvisten mellan Gotlands Betodlarförening och det schweiziska bolaget EGH-Engman Group är avgjord. Gotlands tingsrätten har beslutat att käromålet mot betodlarföreningen ska ogillas, vilket innebär att betodlarföreningen inte behöver betala något skadestånd till det schweiziska bolaget. Istället måste bolaget betala betodlarnas rättegångskostnader på nära 270 000 kronor.
Det schweiziska bolaget hade krävt betodlarna på sex miljoner kronor för avtalsbrott. Bolaget ansåg att betodlarna ingått avtal om att bygga ett nytt sockerbruk på Gotland och ville ha ersättning för de kostnader de lagt ut på en förstudie. Men de gotländska betodlarna hävdade att de inte ingått något avtal, vilket också Gotlands tingsrätt anser.