Giftig tomt i Södertälje kan komma att saneras

Tvisten om vem som ska sanera en arsenikförgiftad tomt i Södertälje kan vara över. Kommunen och byggbolaget JM ska tillsammans utreda hur tomten kan saneras.
I snart 25 år har det stridits om vem som ska sanera den gamla sågverkstomten, som är kraftigt förorenad av arsenik. Nu satsar kommunen och JM en kvarts miljon var på ytterligare undersökningar. Tomten ligger precis vid Saltsjön. Målet är att bygga bostäder där, kanske redan om två år. Det säger Södertäljes samhällsbyggnadschef Einar Schuch till Radio Stockholm. För närvarande är tomten avspärrad med höga staket. Det finns så mycket gift i marken att en munfull jord kan döda ett barn.