Vargstammen svagt ökande

Den svensk-norska vargstammen har hållit sig stabil eller har möjligen växt något sedan förra vintern. En försiktig uppskattning visar att minst sju, men troligen elva valpkullar har fötts i år.
I våras räknade forskarna med att det fanns cirka 100 vargar i Skandinavien, fördelade på tio familjegrupper. Merparten av djuren, 75-80, fanns på den svenska sidan av gränsen. I dagsläget, sedan sommarens föryngringar räknats in, verkar inte situationen ha förändrats nämnvärt. I Sverige har med säkerhet fem nya kullar fötts, i Norge två. Dessutom tillkommer fyra troliga kullar i Sverige. Totalt skulle det innebära elva föryngringar, en mer än i fjol. Åke Aronsson, forskare vid Grimsö forskningsstation säger till Tidningarnas Telegrambyrå att antalet nya kullar ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Men antalet individer är troligen fler än förra vintern. Utbredningen av stammen är i stort sett oförändrad. Tyngdpunkten ligger i Värmland och angränsande områden i Dalarna, Dalsland, Närke, Hälsingland och Norge. En tydlig trend är att vargarna sprider sig österut och söderut. I fjol blev Hälsingland nytt varglandskap och i år finns rapporter om nya revirmarkerande par i Örebro län.