Restaurang i hamnen är svartbygge

Uteserveringen vid restaurang Saltkråkan på Hamnpiren i Jönköping är ett svartbygge. Kommunen har känt till det hela med ändå inte gjort något åt det.
Restaurangen har haft uteservering utan tillstånd och nu visar det sig alltså också att bygget inte följer bygglovet. Det innebär att man måste riva uteserveringen nästa år, säger kommunens bygglovschef Benny Hunemark till nyheterna. I fredags kunde Nyheterna berätta att restaurang Saltkråkan, en av restaurangbåtarna på piren, har fortsatt att servera i sin inbyggda uteservering, trots att tillståndet gick ut i september. Kommunen tyckte det var polisens fråga eftersom det rörde sig om ordningen på allmän plats, men idag säger polisen, efter att ha konsulterat sina jurister, att det är kommunens sak eftersom kommunen arrenderar ut marken. Ingen har velat ta i frågan och det här har resulterat i att restaurangen har kunnat fortsätta utan att någon agerat och det har resulterat i upprörda känslor hos konkurrenterna. Men det är inte allt. Kommunen har också låtit restaurangägarna bygga en mer omfattande uteservering än vad bygglovet tillåter och det gör uteserveringen till ett svartbygge.