Oklart om misstänkt oljeutsläpp

Det är oklart vad som hänt med det misstänkta oljeutsläppet från ett fartyg utanför Ronehamn. Prover från utsläppet ska nu analyseras närmare.
Oljeutsläppet observerades från ett av Kustbevakningens flygplan och prover har tagits med behållare som släpptes ner med fallskärmar. Enligt Kustbevakningen luktade proverna inte olja och de ska analyseras närmare vid Statens Kriminaltekniska laboratorium. Fartyget uppges ha varit lastat med vegetabilisk olja som fraktades till S:t Petersburg. Kustbevakningen har spanat i området utan att ha sett till någon mer olja.