Förvåning över återinförande av läkarbesök

Det är för tidigt att säga vad ett tidigt läkarbesök för gravida betyder för deras hälsa. Det menar verksamhetschefen för mödravården i södra Kalmar län, Lena Brissman.
Hon är förvånad över uppgifterna om att gravida kan komma att få tillbaka det tidiga läkarbesöket och menar att man ännu inte gjort någon utvärdering av läget. Det tidiga läkarbesöket togs bort eftersom man saknade läkare, men Gunnar Thorbert som är verksamhetschef på kvinnokliniken, menar att nu finns det fler läkare och enligt honom talar mycket för att läkarbesöket kan återinföras.