Livsmedelsinstitut börjar verksamhet

Gotlands livsmedelsinstitut har nu fått sina lokaler i gamla kycklingslakteriet i Visby godkända av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det innebär att institutet nu kan ta emot företag och personer som vill utveckla och testa livsmedelsprodukter i lokalerna.
Chefen för Gotlands livsmedelsinstitut Susanne Welin-Berger säger att hon har stora förhoppningar på de ekologiska livsmedelsprodukterna, som har lite av en gräddfil till flera grossister. Gotlands livsmedelsinstitut skall också byta namn för att markera att man inte vänder sig enbart till gotlänningar som vill utvekla produkter, utan till hela landet.