En muslimsk krisgrupp har bildats

Protesterna mot Nerikes Allehandas publicering av konstnären Lars Vilks teckning av profeten Muhammed som rondellhund sprider sig över världen.

Nu protesterar också Egypten mot publiceringen. Sveriges muslimska råd har nu därför bildat en krisgrupp i fall demonstrationerna och oroligheterna i världen blir värre. Syftet är att kunna ge arabisktalande medier och ambassadörer en korrekt bild av vad det är som händer.