Ny ordförande i polisstyrelsen

Ordföranden i Uppsala läns polisstyrelse kommer att bytas ut. Den nya ordföranden blir socialdemokraten Staffan Yngve.
Den nuvarande ordföranden moderaten Lennart Johansson sa förra veckan att han övervägde att avgå eftersom Rikspolisstyrelsen förordat att Göran Linberg bör få förlängt förtroende som länspolismästare. Nu ser det ut som om ordfrörandeskapet byts ut i viket fall som helst. Den nya ordföranden blir då socialdemokraten Staffan Yngve, idag ordförande i barn och ungdomsutskottet i Uppsala kommun. Förändringarna i polisstyrelsen görs för att bättre motsvara resultatet i höstens val.