Migraatiovirasto selvittää Säfflen pakolaisoloja

Migraatiovirasto selvittää Säfflen pakolaiskeskuksen oloja, sen jälkeen kun keskuksessa käyneet valtiopäiväedustajat ovat julkisuudessa arvostelleet paikan olosuhteita. Kaksi Maltillisen kokoomuksen edustajaa kertoo, että pakolaisia kohdellaan alentavasti. Heillä ei esimerkiksi ole lupaa itse päättää lääkärille menosta, vaan pakolaiskeskuksen henkilökunta päättää onko hoidolle tarvetta vai ei. Poliitikkojen käynnin Säfflen pakolaiskeskukseen järjestänyt, kansalaisten pakolaisasiamieheksi nimitetty Merit Wager.