Hur barn tål kemikalier är dåligt utrett

Barn är extra utsatta för påverkan från olika kemikalier - och ändå handlar den mesta forskningen om vuxna. Det visar en genomgång från Världshälsoorganisationen, där Agneta Falk-Filipsson, toxikolog på kemikalieinspektionen, medverkat.

– Traditionellt har man fokuserat på vuxna och män, säger Agneta Falk-Filipsson. Det har gjort att man inte har så stor kunskap om barn. På senare tid har man förstått att barn inte är små vuxna. De beter sig på annat sätt.

Agneta Falk-Filipsson är en av de 24 författare från olika länder som listat vilka risker som just barn utsätts för och som därför borde tas med när man gör riskbedömningar inom olika områden, till exempel när en ny kemikalie ska börja användas, kanske i kritor, hudkrämer eller schampo.

Barn andas mer och äter mer
Eftersom barn andas mer och äter mer per kilogram kroppsvikt än vuxna, är de mer känsliga för att ta upp giftiga ämnen. Och eftersom barnets olika organ inte är mogna vid födseln utan sedan utvecklas olika fort, gäller det att veta precis vilka kemikalier som är skadliga för vilka organ och precis under vilka perioder i utvecklingen.

Tydligast blev det kanske vid nurosedynskandalen. Då visade det sig att fostrets skador berodde på precis vilken dag som mamman tagit läkemedlet.

Kemikalieinspektionen har på regeringens uppdrag tagit fram riktlinjer för hur barns känslighet ska beaktas. Sedan första juni gäller en ny lag, Reach, inom EU, som säger att de som tillverkar och importerar kemikalier måste känna till mer om dem.

Men då behövs det mer forskning specifikt om barn och det finns mycket att göra, säger Agneta Falk-Filipsson.

Anna Rockberg Tjernberg
anna.rockberg-tjernberg@sr.se