Hur barn tål kemikalier är dåligt utrett

Barn är extra utsatta för påverkan från olika kemikalier och ändå handlar den mesta forskningen om vuxna. Det visar en genomgång från Världshälsoorganisationen, där Agneta Falk-Filipsson, toxikolog på kemikalieinspektionen, medverkat. (Vetenskapsradion)