Ingen olja från Venezuela - krisen allt djupare

Krisen i Venezuela blir allt allvarligare, oljeindustrin är näst intill paralyserad och kan nu vare sig uppfylla exportåttaganden eller försörja den inhemska marknaden. Enligt oppositionen kommer den politiska strejk som inleddes för en vecka sen att fortsätta på obestämd tid.
På måndagen är det meningen att regeringen och oppositionen på nytt ska sätta sig ner vid förhandlingssbordet för att söka en politisk lösning på krisen. Men chansen att dom ska lyckas är liten. Oppositionen känner segervittring Förhandlingar har pågått i snart en månad utan några som helst resultat. Idag, på måndagen är möjligheterna till ett närmande mindre än någonsin, fram för allt därför att oppositionen nu känner en segervittring som gör att den knappast accepterar någon annan lösning än president Hugo Chavez avgång. Allting förändrades när oljeindustrin gick med i oppositionens strejk. Från att ha mest ha varit en slags störande nagel i ögat, förvandlades strejken då till en livshotande skada i själva hjärtat av Venezuelas ekonomi. Svårersatt personal strejkar Regeringens försök att stå emot strejken genom att sätta in militär och frivilliga är knappast någon lösning, eftersom det ju fram förallt är högt uppsatt och tekniskt specialiserad personal som är svår att ersätta, som strejkar. I Caracas och andra stora städer har befolkningen börjat hamstra livsmedel av rädsla inför framtiden. Atmosfären blir knappast lugnare av att praktiskt taget alla massmedia har förvandlats till politiska aktörer och propagandister – antingen för eller mot Hugo Chavez.
Lars Palmgren, Santiago