Staffetläkare dyrt för sjukvården

Inom Södra lapplands sjuvårdsdistrikt finns det planer på att lägga ner akut- och jourverksamheten vid två sjukstugor, samt att stänga tre sjukstugefilialer.
Totalt måste Södra Lapplands sjukvårdsdistrikt spara omkring 18 miljoner kronor inför kommande budgetår. Den största anledningen till den dåliga ekonomin inom sjukvårddistriktet är bristen på distriktsläkare. Det saknas ungefär 10 distriktsläkare i Södra Lappland och de tjänsterna ersätts nu av läkare som hyrs in av privata bolag och det är nästan dubbelt så dyrt jämfört med fast anställda läkare.