Analoga TV-nätet släcks i Västerbotten

Under måndagen släcks det analoga TV-nätet i alla sändarna Västerbotten ner. 

Under större delen av dagen kommer också det digitala TV-nätet att vara nersläckt och det krävs att man gör en ny kanalsökning i sina digitala boxar för att få in de TV-kanaler som man har tillgång till.

Numret till sändarbolaget Teracoms digitalTV-hjälp är 0771-910085 - om man har bekýmmer med de nya kanalplatserna i det digitala tv utbudet/tvboxen.