Trygg-Hansa går vidare mot Trosa kommun

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa står fast vid att Trosa kommun hade ett ansvar för jordskredet i Vagnhärad 1997. Därför kommer bolaget att överklaga hovrättens dom, som friade Trosa kommun från skadestånd.
Trygg-Hansas juridiske ombud Mats Holmersson, anser att domstolarna inte ser på ansvarsfrågan med tillräcklig stränghet och att det saknas en praxis för kommunernas och byggnadsnämndernas ansvar för hur mark används. Försäkringsbolaget dömdes i tingsrätten och i hovrätten att betala 10 miljoner kronor i försäkringskostnader.