Flest gymnasieelever hoppar av i Trosa

Det är färre 20-åringar i Trosa som har fullföljt sin gymnasieutbildning än det är i övriga länet. Eskilstuna och Nyköping har störst andel som har fullföljt gymnasiet. Det visar statistik från Skolverket.
Fler kvinnor än män började studera på högskolan 4 år efter gymnasieutbildningen. Skillnaden mellan kvinnor och män störst i Eskilstuna, men i Flen och Trosa är det få män som gick vidare till högskolan jämfört med övriga kommuner i länet.