Kvinnor pensionssparar mer än män

Fler kvinnor än män väljer att pensionsspara och det gäller i alla åldrar och i alla inkomstklasser, det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.
En förklaring är att kvinnor i högre grad än män föredrar att placera sina pengar i så kallade säkra värdepapper. Kvinnor väljer oftare ett pensionssparande, medan männen i betydligt större omfattning satsar på aktier. Studien visar också att sammanboende pensionssparar oftare än ensamstående liksom att fler höginkomsttagare än låginkomsttagare väljer att pensionsspara.