Inga allvarliga gifter i Sjösatunnorna

Trots att provsvar inte visar på några förhöjda halter miljögifter vid de nedgrävda tunnorna i Sjösa utanför Nyköping så fortsätter miljöåklagare Christer Pettersson i Nyköping sin förundersökning.
Han säger att han vill ha alla resultat på bordet innan han kan fatta några beslut. Samtidigt säger han att han tycker att det är bra för dom boende i området att det inte verkar finnas några gifter. De första proverna som har analyserats visar inte på några förhöjda halter av de miljögifter som kan ha förekommit i de tomfat som dumpats där. Det visar resultaten från de provtagningar som Länsstyrelsen har gjorts i brunnar och vattendrag nära de platser där det finns misstankar om att tomfat som en gång innehållit impregneringsmedel grävts ned. Men de konstaterade föroreningarna inne på själva sågområdet kvarstår, föroreningar som enligt myndigheterna kräver en sanering.