Vägguppen i Norrköping fungerar

Farthinder har gjort det säkrare i trafiken i Norrköping, det visar en utvärdering av de senaste årens satsning på hastighetssänkande åtgärder som nu är klar.
Under åren 1997-2001 byggdes det cirka 150 farthinder i Norrköping och resultaten visar att risken för att allvarligt skadas i trafiken har minskat med 5-10 procent. Upphöjda korsningar mer än halverar risken för allvarliga personskador. Enligt undersökningen är det också många som accepterar hastighetssänkade åtgärder. Nästan 70 procent av de 320 trafikanter som intervjuats tycker att farthinder är bra eller acceptabla. Det gäller främst upphöjda övergångsställen eller upphöjda korsningar. Vägbulorna däremot är fortfarande kontroversiella och flera av dem har visat sig vara för höga och ska justeras. Det gäller bland annat de vid Resecentrum på Norra Promenaden.