Bättre och friskare i landstinget

Mycket har blivit bättre för personalen i landstinget de senaste två åren, det visar en personalenkät som 11 000 anställda svarat på.
Bland annat har ledarskapet förbättrats, något som landstinget också satsat på. Men fortfarande finns det mycket kvar att göra, bland annat upplever många att delaktigheten i olika beslut är dålig. Dessutom behöver landstinget fortsätta jobba för att fler kvinnor ska söka chefsjobb.