Mer pengar ska locka yngre nämndemän

Nämndemännakåren måste bli yngre och få mer betalt för sitt arbete, det väntas en statlig utredning föreslå.
Som vi har berättat tidigare i Nyheterna så är ju medelåldern nästan 60år bland nämdemännen. På Domstolsverket får man ofta ta emot klagomål från nämdemän, som tycker att ersättningarna är för låga. En nämdeman som arbetar får visserligen ersättning för förlorad arbetsinkomst, men i vissa fall täcker inte ersättningen inkomstbortfallet och därför väntas en statlig utredning föreslå en rad förändringar när det gäller ersättningar till nämdemän. En nämdeman representerar samhället och tilsätts av politiker. Nämdemännen har lika stor makt som domaren att fria eller fälla en person.