Rätt satsning på ungdomar

Arbetsförmedlingen i Borås konstaterar att den så kallade ungdomssatsningen fungerar bra.
Sen 1998 finns det en ungdomsgaranti för arbetslösa ungdomar mellan 20 å 25 år å den ska ge sysselsätning åt ungdomar som gått utan jobb i mer än 100 dagar. På flera håll i landet har den här garantin diskuterats eftersom man inte anser att den har gjort så stor nytta, men på arbetsförmedlingen i Borås anser man att projektet har fungerat bra.