Teatern får pengar

Nästa år får Borås Stadsteater 8 164 100 kronor i bidrag från Statens kulturråd för sin verksamhet.
Statens kulturråd har också delat ut pengar för kultur på arbetsplatser och där får Skådebanan i Västra Götaland 350 000 kronor för arbetet att vidga intresset för kulturupplevelser bland annat på Älvsborgsteatern och Borås konstmuseum.