Södertäljebor får betala mer för sophämtning

Det blir dyrare sophämtning i Södertälje nästa år. Avgiften föreslås öka med sju procent, eller knappt en hundralapp för en villaägare med 14-dagarstömning.
Ett skäl till höjningen är det nya systemet med gröna påsar, som hushållen förväntas lägga sitt matavfall i.