Fackförbund stämmer högskolan

Civilingenjörsförbundet kommer att stämma Mälardalens högskola för osaklig uppsägning och diskriminering. Det gäller fallet med lektor Moshen Hakim, som enligt förbundet, sades upp på osakliga grunder.
Förhandlingar mellan förbudet och högskolan hölls idag, men parterna står så långt ifrån varandra att man inte kommer längre förhandlingsvägen. Därför återstår bara en stämning. Det säger Maria Olausson, på Civilingenjörsförbundet till Sveriges Radio Sörmland. Stämningsansökan kommer att lämnas in till Eskilstuna tingsrätt och Moshen Hakim kommer att föra sin egen talan, med stöd från Civilingenjörsförbundet. Det blir alltså inte en stämning i Arbetsdomstolen, vilket är det vanliga i sådana här frågor. Det beror på att förbundet missade att väcka talan i fallet i tid. Diskrimineringsombudsmannen granskar också fallet.