Biobränslepannor ska minska utsläpp i Hälsingland

Sydkraft bygger nu biobränsleeldade värmepannor i Sandarne, Bergvik och Mohed utanför Söderhamn.
Pannorna kommer att förse bland annat en skola, äldreboende, flerfamiljshus och en hälsocentral med värme från biobränsle från Hälsingland. Investeringen är totalt fem miljoner kronor. Målet är att minska utsläppen med 1 000 ton koldioxid per år genom minskad oljeförbränning.