Pararbete minskade vårdkö

Hälsinglands sjukhus har mer än halverat väntelistan för diabetiker som regelbundet undersöker ögonen.
Förra årets kö på 546 personer har nu sjunkit ned till 196. Genom att lägga om rutinerna så att sjuksköterskorna bland annat arbetar i par har undersökningarna effektiviserats och kön kortats. Kraftiga förändringar på näthinnan hos diabetiker kan i värsta fall leda till blindhet.