Banverket rustar för vinter

Efter mycket kritik förra året så har nu Banverket en ökad beredskap inför snöoväder i vinter. Verket har bland annat fällt ett stort antal träd längs med järnvägen för att hindra att snö- och istyngda träd faller över spår och ledningar.
Banverket har satsat på att ha mer personal i beredskap inför eventuella snöoväder och bestämt vilka tåg som ska prioriteras och vilka som ska ställas in. Dessutom har växlar försetts med elvärme för att snabbt kunna smälta snön.