Färre invånare

Befolkningsminskningen fortsätter i länet.
I nästan alla kommuner minskade befolkningen något under oktober månad enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån. I tre kommuner ökade dock befolkningen och det var i Arjeplog, Luleå och Boden.