Roxe vid rodret för nytt flytande hvb-hem

Länsstyrelsen har gett Gävlebon Anders Roxe tillstånd att genomföra en seglats med ungdomar i grekiska övärlden. Det är fyra pojkar i åldern 16-20 år som är i början av drogmissbruk, kriminalitet och har problem i skolan.
Under ett års tid ska seglingen pågå och man hoppas att kunna lätta ankar i mitten av januari, om allt går enligt ritningarna. Förutom segling och skötsel av båten kommer pojkarma att få undervisning i skolämnen. Under seglingen kommer minst lika många vuxna som ungdomar att finnas med på båten. Anders Roxe har även sökt tillstånd för att segla med tjejer. Projektet har dock skjutits på framtiden eftersom det är mer kompliserat vad det gäller att hitta lämpliga ledare. Detta på grund av att flickorna ofta har mer komplicerad bakgrund och behov än vad pojkar har.