Borgarna i Göteborg vill ha ekonomiska lättnader för familjehem

Den borgerliga oppositionen i Göteborg vill skriva till allianskollegerna i regeringen om ekonomiska lättnader för familjehem.

Nya beskattningsregler gör att familjehem inte får dra av kostnadsersättningar i samma omfattning som tidigare.

Det blir ännu svårare att rekrytera familjehem, när kostnader inte blir ersatta, menar oppositionen i Göteborg, som nu vill få med styrande göteborgspartier på en skrivelse till regeringen.