Bakteriekontroll på få julbord i länet

Bara två av länets kommuner kontrollerar i år maten på julborden, som serveras på restaurangerna och det är i Växjö och Markaryd. Där man ska göra stickprovskontroller på bakteriehalten.
De övriga har inte tid eller hänvisar till tidigare kontroller. Ifjol kontrollerade Växjö kommun samtliga julbord och två rätter dömdes ut som otjänliga och var femte julbord fick anmärkning.