Fackförbund stämmer Klippan inför AD

Fackförbundet Pappers stämmer återigen Klippans bruk i Lessebo inför AD och den här gången gäller det felaktiga löner. Klippan har inte förstått avtalet och har helt enkelt naggat månadslönen i kanten på ett avtalsstridigt sätt, skriver Pappers i ett meddelande.
De centrala förhandlingarna mellan Pappers och Klippan bröt ihop idag, eftersom facket i Lessebo och företaget är inte överens om hur många som fått fel lön. Nu vill Pappers också ha skadestånd, eftersom Klippan brutit mot avtalet. I en tidigare process förlorade Klippan, sedan man velat avskeda fackbasen Benny Karlsson.