Norrbotten behåller EU-medel

Tre och en halv miljarder kronor kommer Norrbottens och Västerbottens län att få ur strukturfonder från EU under perioden fram till 2013. Det innebär att regionen får nästan lika mycket EU-medel som under föregående period.

Beslut om fördelande av pengarna ska göras i en ny skepnad i form av ett så kallat strukturfondspartnerskap med representanter för de båda länen.

Landshövding Per-Ola Eriksson blir ordförande och 22 ledamöter ska sitta i den nya delegationen. Lika många kvinnor som män och lika många från de båda länen.

Nytt är att Sametinget får två representanter.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se