Fler måste anmäla våld mot barn

Fler blir skyldiga att anmäla misstanke om våld mot barn. I ett nytt regeringsförslag får också kriminalvården och rättspsykiatrin anmälningsansvar, och inte bara personal som arbetar med barn.
Den 19 december förväntas riksdagen fatta beslut om en utvidgad skyldighet att anmäla barnmisshandel. Någon påföljd kommer det inte att bli för den personal som inte följer anmälningsplikten.