Åklagare vill ha långa fängelsestraff i vapenhärva

Chefsåklagare Christer Johansson yrkade i dag på maxstraffet fyra års fängelse för grovt vapenbrott för två av de fem åtalade i vapenhärvan i Grimslöv. Och det gäller vapenhandlaren från Älmhult och gårdsägaren i Grimslöv, där vapnen hittades.
Undert slutpläderingarna i Växjö tingsrätt sade åklagaren, att utredningen visar att det handlar om en allvarlig organiserad kriminalitet. För de tre andra, en växjöbo och två andra vapenhandlare, yrkade Christer Johansson på ett par års fängelse. Dom faller den 10 januari 2003.